Comuna Logrești este o comună în județul Gorj, Oltenia, România, formată din satele Colțești, Frunza, Logrești-Moșteni, Măru, Popești, Seaca și Târgu Logrești . Comuna este situată în vestul județului Gorj, la limita cu județul Vâlcea. Este situată în Piemontul Oltețului (parte componentă a Podișului Getic) la contactul cu Subcarpații Getici (limita subcarpaților trece la aproximativ 1,5 km mai la nord).

Satele sunt de tipul răsfirat-alungite (specifice zonei de deal). Relieful este dominat de numeroase culmi deluroase (la limita cu județul Vâlcea se află Dealul Muierii care se întinde până în apropierea orașului Craiova) printre care se înșiră luncile formate de râul Amaradia (râul are o lungime de 101 km, izvorăște din localitatea Roșia de Amaradia și se varsă în râul Jiu pe teritoriul orașului Craiova - cartierul Cernele) și afluenții ei: Seaca*, Răchita*, Strâmba*. Râul are izvor de suprafață ceea ce determină și cantitatea de apă transportată să fie mică. Declivitatea apei este de 0,5%, lățimea albiei este de 50–60 m. De asemenea, apa este improprie consumului uman.

Bogății minerale

În comună se exploatează bogății ale subsolului petrol (Colțești). De asemenea s-a descoperit și un zăcământ de cărbune (lignit). Acesta fiind de calitate foarte slabă și la adâncime foarte mare.

La suprafața solului există rezerve de materiale de construcții (nisip și argilă).

Clima este temperat-continentală specifică zonei de deal (există o stație meteorologică în satul Târgu Logrești). Flora și fauna specifică zonei de deal, suprafața împădurită este formată din stejar, gorun, salcâm, garniță, ulm, cireș sălbatic, tei.

În lunca Amaradie se întâlnesc: arini, mai multe tipuri de sălcii, plopi etc., precum și plante higrofite.

Fauna este formată din animale ca: porci mistreți, căprioare, iepuri de câmp, veverițe, câteva specii de rozătoare mici (șoareci), etc., precum și numeroase specii de păsări: rândunica, cucul, vrabia, uliul păsărilor, huhurez, etc. (regionalisme).

Ocupatia traditionala a populatiei este cultura cerealelor, a pomilor fructiferi si cresterea animalelor.

Culturi: grau, porumb, cartofi, legume, etc.

Animale: bovine, porcine, ovine, pasari, etc.

Transporturile se realizeaza pe cai rutiere. Nu are legatura directa cu calea ferata.